Fotogroep Ewijk exposeert

Foto:

Ter gelegenheid van haar 30-jarig bestaan exposeert Fotogroep Ewijk
(FGE) in het weekend van 16/17 november a.s. in Atelier Vording te
Ewijk. De leden van deze groep tonen met zo’n 75 foto’s recent werk met
uiteenlopende onderwerpen. Dit biedt een gevarieerde verzameling foto’s
van een hoge kwaliteit.De expositie wordt op 16 november om 11.00 uur geopend door de
fotojournalist Erik van ´t Hullenaar. Ze is vrij toegankelijk op
zaterdag 16 en zondag 17 november a.s. gedurende de openingstijden van
11.00 tot 17.00 uur.

Foto strand: Wim Piels
Foto zwembad: Hans van Nierop

fge-hans-van-nierop

Fotogroep Ewijk
Fotogroep
FGE is een vereniging van 25 enthousiaste amateur fotografen, die elke
twee à drie weken samenkomen in de MFA ’t Hart van Ewijk. De leden komen
uit de wijde omgeving rond Nijmegen. Door hun fotowerk aan elkaar te
presenteren en samen te bespreken stimuleren en ontwikkelen ze elkaar om
te komen tot betere foto´s en perfecte afdrukken. Een aantal keren per
jaar vindt, na een inleiding over een specifieke fototechniek, een
praktische oefenavond plaats.

Ook worden er contacten
onderhouden met andere fotoclubs in de omgeving. Van tijd tot tijd trekt
de groep er op uit naar een interessante streek of stad om daar te
fotograferen. Daarnaast wordt regelmatig een gerenommeerd fotograaf
uitgenodigd om een fotolezing te houden en over zijn werk te vertellen.

De
fotografische onderwerpen zijn uiteenlopend: de mens in zijn leef- en
werkomgeving, portretten, landschappen, stadstafereeltjes enz. De
digitale fotografie en nabewerking op de PC heeft daarbij nagenoeg het
analoge fotograferen verdrongen.

Activiteit: Expositie FGE
Datum: 16 en 17 november 2013
Tijd: 11.00 – 17.00 uur
Locatie: Atelier Vording
Adres: Vordingstraat 36, Ewijk
Toegang: gratis

Meer informatie over FGE staat op de website: www.fotogroep-fge.nl.