Bijdrage aan zwembad komt niet voor in meerjarenbegroting

Foto:

In een door het college ingesteld onderzoek
naar de verkoop van het zwembad bleken de vier benaderde marktpartijen
geen interesse te hebben zonder een financiële bijdrage van de gemeente. De CDA-fractie heeft tijdens de laatste raadsvergadering vragen omtrent dit onderzoek gesteld. Een van de vragen was waarom het college geen alternatieven onderzocht heeft met als doel de exploitatie toch te kunnen continueren na mei 2015.

Tijdens de commissie Samenleving van maandag 4 november heeft het college hierop geantwoord en zegt het gesprek met deze marktpartijen zeker aan te willen gaan. “De door de marktpartijen gevraagde gewijzigde voorwaarden (lees; ‘toch een financiële bijdrage doen’) vallen echter niet binnen de kaders van de meerjarenbegroting 2013 – 2016”,  luidde het vervolg van het antwoord op de vraag. “Een gesprek zal eerst zinvol zijn, als de kaders waarbinnen het college kan opereren gewijzigd worden.”

Concreet wordt hiermee bedoeld dat, pas indien de meerjarenbegroting aangepast wordt op het punt van de bezuiniging op het zwembad, er over een financiele bijdrage van de gemeente gesproken kan worden.