Eric Oomen: “D66 Beuningen kan op mijn steun rekenen”

Foto:

Na meer dan
20 jaren zal D66 in Beuningen in maart 2014 weer mee doen aan de
gemeenteraadsverkiezingen. Eric Oomen, die al meer dan 28 jaar in Beuningen
woont en de gemeentelijke politiek in die jaren met belangstelling volgt staat
op de 6e plaats op de concept kandidatenlijst. Waarom krijgt D66
zijn steun?“Ik vind het belangrijk dat D66 met frisse en vernieuwende visies de gemeente politiek in Beuningen tegemoet treedt en dat moet je dan zeker doen met jonge ambitieuze mensen zoals onze lijsttrekker Roel Kuppens. Ik ben ervan overtuigd dat hij heel goed in staat is om onze boodschap helder over te brengen aan onze potentiële kiezers. Eenmaal in de raad zal hij bovendien zonder twijfel het boegbeeld van onze politiek worden. Ik zal hem daar graag in ondersteunen. Roel Kuppens krijgt mijn onvoorwaardelijke steun omdat hij met een gezonde ambitie mede het initiatief heeft genomen om D66 in Beuningen weer op de kaart te zetten.“

Wat spreekt je het meest aan in het programma van D66?
De volgende onderwerpen in het verkiezingsprogramma van D66 liggen mij het meest na aan het hart: gezonde financiën zo nodig met een artikel 12 status, het noodzakelijkheidscriterium invoeren bij het maken van financiële keuzes, geen extra belasting meer (en liefst minder) van het leefmilieu vanuit Nijmegen in Weurt, geen gemeentelijke herindeling maar wel efficiënte samenwerking, het ontwikkelen van de ” Tuin van Beuningen” in Beuningen Noord vanuit de Asdonk en tot slot geen besloten raadsvergaderingen meer tenzij echt heel dwingend noodzakelijk.”

Wat houdt je naast politiek zoal bezig?
In het dagelijks leven ben ik advocaat contracten- en ondernemingsrecht in Nijmegen. Daarnaast ben ik altijd actief geweest en nog steeds actief in allerlei maatschappelijke functies. In mijn vrije tijd speel ik graag tennis en ga ik vaak kijken naar voetbal, zowel van mijn zoon als van de profs van NEC, en naar hockey van mijn dochter. Ik luister ‘s avonds en in het weekend vaak en veel naar muziek en regelmatig ga ik naar concerten van artiesten en bands uit de jaren 60, 70 en 80.

Mijn favoriete artiesten zijn Bob Dylan, Paul McCartney, Leonard Cohen, Bruce Springsteen, Eagles en Muse. Als er nog tijd overblijft lees ik graag. Mijn favoriete schrijvers zijn Godfried Bomans en Willem Elsschot. Daarnaast lees ik dagelijks al meer dan 30 jaar De Gelderlander voor het lokale nieuws en het NRC voor het landelijk politieke en economische nieuws. Tot slot ben ik een liefhebber van kunst zoals bijvoorbeeld van het werk van onze Beuningse beeldhouwer, schilder en graficus Ronald Tolman; ik bezoek daarom graag musea en galeries.”

Wat vind je goed in Beuningen en wat behoeft verbetering?

“De afgelopen 20 jaar heeft de gemeente Beuningen grote vooruitgang geboekt met groene en ruimtelijke woonwijken alsmede goed geoutilleerde bedrijventerreinen. Ook het winkelhart heeft een sfeervolle upgrading gekregen. Zorgelijk is de financiële situatie geworden, vooral als gevolg van het nemen van te veel risico’s bij de ontzanding van de Beuningse Plas. Daarnaast wordt het tijd om het Asdonk terrein nu echt te gaan ontwikkelen zodat een tweede dorpshart ontstaat bij de kerk met een toegang naar de in Beuningen helaas bijna onzichtbare Waal.”

Stel morgen ben je wethouder. Wat zou je als eerste aanpakken?“Wanneer ik wethouder zou worden, wat ik overigens zeker op dit moment niet ambieer, zou ik prioriteit geven aan de financiële gezondmaking van onze gemeente met handhaving van een goed voorzieningenniveau en aan onder meer de ontwikkeling van de Asdonk. Maar ik zou het niet minder belangrijk vinden om de Beuningse bevolking structureel meer te betrekken bij belangrijke besluitvormingsprocessen, die de bevolking in bepaalde wijken specifiek raken. In dat kader zou mogelijk eens onderzocht kunnen worden hoe de gemeentelijke organisatie meer project- en wijkgericht zou kunnen werken om de communicatielijnen naar de bevolking gemakkelijker te maken.”

Links: Eric Oomen, Rechts: Roel Kuppens
eric-oomen-roel-kuppens

www.facebook.com/D66Beuningen

@D66Beuningen