Laat de MS collectant niet in de kou staan

Foto:

Als één na laatste in een rij van landelijke collecterende goede doelen,
komt de collectant van het Nationaal MS Fonds vanaf 18 november 2013
aan de deur.“Het Nationaal MS Fonds is bijna de hekkensluiter in de landelijke collectes”, zegt  Pamela Zaat, landelijk coördinator van het fonds.

“Wilt u onze collectanten  niet in de kou laten staan?”, vervolgt ze.  “Zij lopen niet voor zichzelf maar zetten zich, in dit donkere en koude weer, in voor mensen met Multiple Sclerose, in de volksmond MS. Iemand die wordt geconfronteerd met de diagnose Multiple Sclerose, krijgt daarbij direct een overdosis onzekerheid cadeau. De enige zekerheid die je hebt, is de wetenschap dat het een chronische ziekte is waarvoor (nog) geen genezing mogelijk is”, aldus Pamela.

Het Nationaal MS Fonds financiert onderzoek naar MS en ontwikkelt behandelprogramma’s die mensen leren om te gaan met hun ziekte. Altijd vanuit een positieve insteek door uit te gaan van de mogelijkheden die je als mens met MS hebt.

Het geld dat wordt opgehaald tijdens de collecteweek zal besteed worden aan onderzoek enerzijds en begeleiding en training anderzijds. Op deze wijze kunnen wij samen met onderzoekers en behandelaars mensen met MS nu én morgen helpen.

Onze 13.000 collectanten kunnen onmogelijk bij alle voordeuren aanbellen.
Heeft uw deurbel niet gerinkeld, een donatie is welkom op giro 5057 of stuur een sms naar 4333 met de woorden STOP MS en doneer eenmalig 2 euro.
Kijk voor meer informatie op www.nationaalmsfonds.nl