Budget jeugd-GGZ gemeenten zo’n 20% verhoogd

Gemeenten krijgen zo’n 20% extra geld voor hun jeugd GGZ taken. Het
budget dat zij daarvoor vanaf 1 januari 2015 ontvangen, wordt van 700
miljoen euro opgehoogd naar omstreeks 850 miljoen euro. Dat schrijft
staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer.Deze ophoging vloeit voort uit nadere analyse van de regionale transitie arrangementen voor jeugdzorg die nu beschikbaar komen. Hierdoor ontstaat ook meer financiële duidelijkheid voor gemeenten zodat zij op volle kracht door kunnen met hun voorbereidingen en de continuïteit van zorg voor kinderen en gezinnen definitief kunnen maken.

Grote meerwaarde
Staatssecretaris Martin van Rijn: “De ophoging van dit budget met zo’n 20% bewijst de grote meerwaarde van de regionale transitiearrangementen voor jeugdzorg waar nu overal in het land hard aan wordt gewerkt. Daardoor hebben we nu een helder beeld van onvolkomenheden en uitvoeringsvraagstukken voor 2015. Die kunnen we dus nu al – meer dan een jaar van tevoren – in goed onderling overleg oplossen zodat de zorg voor kinderen en gezinnen goed blijft lopen.”

GGZ-behandeling van ouders
Bij het opstellen van de regionale afspraken tussen gemeenten en zorgaanbieders bleek in de afgelopen maanden dat er regelmatig een aanzienlijk verschil zat tussen het berekende budget per gemeente voor 1 januari 2015 en de huidige budgetten van zorgaanbieders. Een belangrijke oorzaak van dat verschil – zo bleek uit gesprekken en nadere analyse – is het budget dat bestemd is voor de GGZ-behandeling van ouders in relatie tot de problematiek van kinderen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor deze zorg vanaf 2015. Maar het budget voor deze zorg was nog niet meegenomen in de budgetraming. Dat is nu alsnog geregeld met de ophoging van zo’n 20%. GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland herkennen zich in de reden voor het ophogen van het budget. In de komende weken zullen zij het samen met de staatssecretaris verder technisch doorrekenen en het bedrag daarmee waar nodig nog nader preciseren.

Financiële duidelijkheid
Uiterlijk december 2013 komt er – mede op basis van onderzoek en gesprekken in verschillende regio’s – een nieuwe doorrekening van de budgetten per gemeente. De ophoging van het jeugd GGZ budget van 700 tot omstreeks 850 miljoen wordt daarin meegenomen. Daarmee ontstaat de financiële duidelijkheid die, volgens de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd onder leiding van Leonard Geluk, de belangrijkste prioriteit is voor gemeenten en zorgaanbieders om hun afspraken over de continuïteit van zorg voor kinderen en gezinnen definitief te maken.

Bron: www.rijksoverheid.nl