Controle hondenbelasting

Foto: BIC CC BY-SA 3.0

De gemeente Beuningen controleert regelmatig op de aangifteplicht van de
hondenbelasting. Op korte termijn wordt weer een controle gehouden. Het
is dus mogelijk dat een controleur binnenkort bij u aanbelt.Als u in de gemeente Beuningen één of meer honden heeft dan moet u jaarlijks belasting betalen. Bent u houder van een hond en weet u niet zeker of u belasting betaalt, dan kunt u dit nakijken op de jaarlijkse aanslag gemeentelijke belastingen. Deze rekening heeft u zeer waarschijnlijk eind januari ontvangen.
 
Uw hond aangeven
Als u een hond aanschaft moet u hiervan binnen 14 dagen aangifte doen. Hiervoor vult u het aangifteformulier hondenbelasting in en zend het naar het gemeentelijk belastingkantoor in Beuningen. U kunt ook via het digitale aanmeldformulier aangifte doen. Telefonisch kunt u een aangiftebiljet opvragen via tel. 024-67 80 962. Maar een bezoek aan het gemeentehuis kan natuurlijk ook. Nadat u aangifte heeft gedaan ontvangt u van de gemeente Beuningen een hondenpenning. Deze kunt u aan de halsband van uw hond hangen. Zo is altijd duidelijk dat uw hond is geregistreerd.

Controle
De gemeente Beuningen heeft besloten om regelmatig te controleren op de aangifteplicht van de hondenbelasting. Op korte termijn wordt weer een controle gehouden. We vinden dit eerlijk ten opzichte van de hondeneigenaren die al jaren belasting betalen. Het is dus mogelijk dat een controleur binnenkort bij u aanbelt. Bent u niet thuis, maar vermoedt de controleur dat u een hond heeft waarvoor geen aangifte is gedaan, dan laat hij een aangiftebiljet achter. Dat kunt u invullen, ondertekenen en aan het gemeentelijk belastingkantoor in Beuningen zenden. Ook als u geen hond heeft vragen wij u dit op het formulier te vermelden. Vanzelfsprekend kunnen de controleurs zich legitimeren met een legitimatiebewijs dat door de belastingsamenwerking is verstrekt.
 
Wat wordt met de hondenbelasting gedaan?
De hondenbelasting is een algemeen dekkingsmiddel. Dat wil zeggen dat de gemeente niet verplicht is om de opbrengst van deze belasting daadwerkelijk aan het hondenbeleid te besteden. Toch geeft gemeente Beuningen jaarlijks een fors bedrag uit aan het hondenbeleid. Denkt u bijvoorbeeld aan het maaien van de uitlaatvelden, het opzuigen van de hondenpoep op deze veldjes, het vervangen of bijplaatsen van markeringspaaltjes, hekwerken en de hondenpoepbakken. Ook worden nieuwe uitlaatvoorzieningen ingericht. Tot slot worden de gemeentelijke handhavers voor een deel betaald van de hondenbelasting. Zij zorgen voor het afhandelen van uw klachten en controleren op het naleven van de regels voor het uitlaten.
 
Bron: gemeentelijke website beuningen.nl