Jan Visker Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Foto:

Jan Visker uit Beuningen ontvangt een Koninklijke onderscheiding voor zijn jarenlange inzet voor de samenleving.  Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en ontving de versierselen uit handen van de Beuningse burgemeester Carol van Eert. Dit gebeurde op zaterdag 16 november in het souterrain van het gemeentekantoor Wijchen.Jan Visker (89) is al sinds 1975 actief voor de Historische Vereniging
Tweestromenland
. Het doel van de vereniging is: in een zo breed mogelijke kring bevorderen van de belangstelling voor in het bijzonder de geschiedenis van het Land van Maas en Waal en het westelijk deel van het Rijk van Nijmegen.

Ruim veertig jaar maakt de heer Visker gedurende bepaalde maanden in het jaar intensief foto’s voor artikelen voor het tijdschrift, voor exposities en voor in het documentatiecentrum van de vereniging. In het verleden heeft hij ook het archief geordend en zich actief ingezet om tentoonstellingen en andere activiteiten van de Historische Vereniging onder de aandacht te brengen bij de bewoners van het Land van Maas en Waal en het Rijk van Nijmegen.

Tentoonstellingencommissie
Van 1979 tot 1995 helpt Visker als lid van de tentoonstellingencommissie mee met het organiseren van tentoonstellingen. Hij zoekt locaties uit en onderhoud contacten met particulieren en instanties voor het eventueel in bruikleen nemen van bepaalde stukken. Tentoonstellingen worden onder andere gehouden in het gemeentehuis in Druten, in het kasteel in Wijchen en het kasteel in Hernen. Bij de laatste twee genoemden worden vaak 1000 bezoekers geteld.

Werkgroep Maas en Waalse Streekdracht en Mode
Visker geeft als lid van de werkgroep in de regio en daarbuiten presentaties over de Maas en Waalse Streekdracht & Mode. Men laat dan zien wat de mensen vroeger droegen, zondagse-, werk- en rouwkleding en ondergoed. Deze presentaties vinden vaak plaats in bejaardentehuizen, bij vrouwenverenigingen en tijdens openbare activiteiten.

Van 1992 tot 2000 is meneer Visker lid van de werkgroep Maas en Waalse geslachten die Maas en Waalse familiegegevens verzamelen zodat bezoekers hiervan gebruik kunnen maken om hun stamboom te kunnen samenstellen.

Vanaf 1986 tot op heden is meneer Visker lid van Topografisch Historische Atlas en beschrijft duizenden foto’s, dia’s en kaarten die in het bezit zijn van de Historische
Vereniging.

Meneer Visker kan worden omschreven als een persoon die een waardevolle bijdrage heeft geleverd en nog steeds levert aan het bevorderen van de belangstelling voor de geschiedenis in de regio. De gemeente Beuningen is trots hem hiervoor de versierselen van de Koninklijke Onderscheiding te mogen uitreiken.