Ewijk op lijst van mogelijke windmolenlocaties

In opdracht van het Rijk om meer windenergie te produceren, zijn provincies in Gelderland op zoek naar locaties waar windmolens gebouwd kunnen worden.De zoektocht leverde 27 locaties op. Ook in de gemeente Beuningen is een zone aan de zuidzijde van de A73 ter hoogte van het knooppunt Ewijk alls mogelijke locatie voorgesteld. Het  Beuningse college zegt verrast te zijn op de lijst voor te komen. Het standpunt van de gemeente is dat er geen masten hoger dan 80 meter geplaatst worden en dat er geen sprake van horizonvervuiling moet zijn.

De gemeenten moeten het voorstel aan hun gemeenteraden voorleggen. Mochten er teveel gemeenten niet instemmen met het voorstel, dan gaat de provincie locaties aanwijzen.