Gemeente gaat bezuinigen op wegenonderhoud

Foto:

Tijdens de behandeling van de meerjarenbegroting in de Beuningse gemeenteraad is besloten om 180.000 euro extra te bezuinigen op wegenonderhoud.Alle partijen behalve de VVD vonden dat de wegen in Beuningen er goed bij liggen en dat er gemakkelijk op bezuinigd kan worden. De 180.000 euro’s waren nodig omdat er voor dat bedrag heen en weer geschoven is op een andere post, namelijk die van de H1 locatie.

Achtergrond
De gemeente ontvangt in de komende jaren van de ontwikkelaar van de H1 locatie (Zandwinning in Winssen), een bijdrage om een fonds te vormen om de toekomstige beheer en onderhoudskosten van deze locatie te kunnen bekostigen. Deze onderhoudskosten zullen pas over 15 jaar ontstaan.

Reden voor wethouder Plaizier van Financiën om deze bijdrage van € 178.189 in de negatieve algemene reserve van het grondbedrijf te stoppen. Door deze boekhoudkundige toepassing zou het bedrag niet ten laste van de begroting komen. “Uiteraard zal de gemeente over 15 jaar alsnog een bedrag op de begroting moeten brengen voor het beheer en onderhoud van de H1 locatie”, zegt wethouder Plaizier. “Maar gedurende de komende 15 jaar hebben we lagere rentelasten en, het is een constructie die we ook bij de bouw van de ARN en de Keizershoeve hebben toegepast. Wat dat betreft past het binnen het beleid dat we ook in die gevallen uitgevoerd hebben.”

Onderhoud wegen kan soberder
De partijen besloten echter dat het bedrag niet op deze wijze aangewend moest worden. Om toch de begroting sluitend te krijgen moest de € 180.000 ergens anders vandaan gehaald worden. Behalve de VVD vonden alle partijen dat dit gehaald kon worden door op het onderhoud van wegen te bezuinigen. “De wegen liggen er goed bij en er is geen reden om op dit moment zoveel geld in onderhoud te stoppen”, was de algemene strekking.

Wethouder Henk Plaizier raadde dit ten strengste af maar vond geen gehoor. “Wanneer we nu bezuinigen op het wegenbeheer, dan worden de gevolgen ervan pas over twee tot drie jaar zichtbaar”, aldus Plaizier. “Bekend is dat bij dergelijke besparingen, de meerkosten een factor 5 zijn. Bij een besparing van 8 duizend euro per jaar betekent dit dat we een probleem van 40.000 euro creëren.

Over zandpaden naar verkiezingen
Ook een laatste poging van de wethouder om de ‘178.000 euro’ uit de bijdrage van de H1 locatie te halen en niet uit bezuiniging op de wegen vond geen gehoor. De wethouder stelde als compromis voor dat dan jaarlijks, aan de hand van de inspectierapporten van het wegenbeheerplan, aan de nieuwe raad overgelaten werd om een uitspraak te doen over de financiering. De actuele staat van de wegen kunnen dan bepalend zijn. “Ik raad de bezuiniging op wegenonderhoud ten zeerste af, maar de beslissing is aan de raad”, sprak hij. “Het is dan ook aan u om over vier jaar aan de kiezer uit te leggen hoe het komt dat ze over zandpaden naar de verkiezing moeten komen.”

Lees ook de uitleg ‘Creatief boekhouden, doe maar niet’ van het PvdA.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Op de hoogte blijven van Beuningse politiek?
twitterklein volg @BeuningPolitiek
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _