Nieuw lid commissie Samenleving

Foto:

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen dinsdag is Tjibbe Dikkerboom (GroenLinks) als lid van de commissie
Samenleving aangesteld.De commissie Samenleving behandelt onderwerpen op het gebied van welzijn, onderwijs, sociale zaken, sport, Wet maatschappelijke ondersteuning, cultuur, integrale veiligheid, leefbaarheid en openbare orde, recreatie, externe betrekkingen, toerisme, kunst en economische zaken.