Officiële erkenning voor Buurtbemiddeling Beuningen en Druten

Foto:

Buurtbemiddeling Beuningen en Druten zijn deze week officieel erkend als
aanbieder van de methode ‘buurtbemiddeling’. De adviescommissie
voorzieningen buurtbemiddeling van het Centrum voor
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) hebben dit aan de hand van
een systematische toetsing bepaald.Wat is buurtbemiddeling?
Buurtbemiddeling is een methode om buurtgenoten in een conflictsituatie weer met elkaar in gesprek te brengen. Getrainde vrijwilligers helpen de partijen om het onderlinge contact te herstellen en zelf oplossingen voor het conflict te bedenken.

De methode die de bemiddelaars gebruiken, werkt drempelverlagend en maakt gelijkwaardige communicatie mogelijk. Vrijwilligers kunnen veel aandacht besteden aan herstel van het contact tussen de partijen. In de praktijk blijken de betrokkenen deze ruimte nodig te hebben voor de erkenning van het probleem, de uitwisseling van emoties en de zoektocht naar een oplossing.

Over Buurtbemiddeling Beuningen en Druten
Buurtbemiddeling is in Beuningen is inmiddels 4 jaar actief en Druten is hier 3 jaar geleden bij aangesloten. Buurtbemiddeling is een project van NIM Maatschappelijk Werk.  Sinds de start van het project is er al meer dan 200 keer een beroep gedaan op Buurtbemiddeling.

Het loont om te blijven toetsen of de methode op niveau is. Keer op keer is namelijk al gebleken hoe succesvol buurtbemiddeling  kan zijn. Gemiddeld wordt er ruim 60% van de aangemelde zaken opgelost.

“We staan voor een hoogwaardig product”
Coördinator Buurtbemiddeling Beuningen en Druten, Ingrid Peters is opgetogen:
“Ik ben erg blij met deze erkenning. Ik ben enorm trots op mijn team vrijwilligers en het werk dat we met elkaar verrichten. De erkenning bevestigt dat we niet zomaar een groepje vrijwilligers zijn, maar staan voor een hoogwaardig goed product”.

Over CCV
Sinds 2005 is het CCV de beheerder van de methodiek buurtbemiddeling. De kwaliteit van de buurtbemiddeling wordt op basis van de volgende criteria getoetst: Basisvoorwaarden, Organisatie, Methodiek, Coördinatie, Begeleiding, Kwaliteitsbewaking, Uitvoering, Terugkoppeling, Samenwerking, Resultaten, Promotie en acquisitie. Op al deze fronten scoorden Buurtbemiddeling Beuningen en Druten beiden goed.