Gemeente Beuningen moet WOZ-waarde anders vaststellen

Foto:

De waarderingskamer heeft op basis van cijfers uit 2012 de gemeente Beuningen in de categorie ‘kan verbeterd worden’ geplaatst. De toelichting die de gemeente hierop gekregen heeft is dat de WOZ-waarden teveel op verkoopprijzen en prijzen bij makelaarssites gestoeld waren dan op de werkelijke situatie.De waarderingskamer kent vier oordeelcategorieën waarmee zij een algemeen oordeel over de WOZ-uitvoering door een gemeente of samenwerkingsverband uitspreken en openbaar maken op hun site. Deze zijn ‘goed’, ‘naar  behoren’, ‘kan verbeterd worden’ en ‘moet dringend verbeterd worden’. Van de 408 gemeenten die op 1 november zijn beoordeeld, doen 248 gemeenten het goed en 80 naar behoren.

Het oordeel ‘kan verbeterd worden’ geldt voor 71 gemeenten en bij 9 gemeenten moet de uitvoering ‘dringend verbeterd worden’. Bij die laatste twee categorieën is de uitvoering van de Wet WOZ in de ogen van de Waarderingskamer onvoldoende op niveau. Deze situatie wordt aangeduid met ‘verscherpt toezicht’. Omdat de gemeente Beuningen in de categorie ‘kan verbeterd worden‘ ingedeeld is, heeft de Waarderingskamer in oktober in een gesprek met de gemeente Beuningen over de verbeteracties gesproken.

Henk Plaizier, wethouder met de portefeuille Financiën, zegt dat uit die gesprekken naar voren is gekomen dat de gemeente meer ‘in het veld’ moet gaan kijken naar de objecten. In de administratie moet, naast het bouwjaar en de grootte van het pand, ook worden aangegeven wat de staat van onderhoud is. Dan gaat het bijvoorbeeld om de vraag hoe oud het huis is en of er wel/geen centrale verwarming is. Dat maakt namelijk veel uit voor de waarde van een woning en dus ook voor de hoogte van belastingen. Die gegevens ontbreken, waardoor het kan voorkomen dat gemeenten de waarde van een woning hoger inschat dan zou moeten.

Bepaling WOZ-waarde
De gemeente stelt de WOZ-waarde vast naar het prijspeil op 1 januari van het voorgaande jaar. Dit is de waardepeildatum.

De gemeente ontvangt van het Kadaster van alle verkochte woningen de verkoopcijfers en analyseert deze gegevens. De gemeente krijgt hierdoor een beeld van de gerealiseerde verkoopprijzen in relatie tot de verkochte woningen. Hieruit kan zij factoren afleiden die de waarde van de verschillende woningen bepalen.

Belasting
De WOZ-waarde wordt gebruikt voor de vaststelling van de hoogte van diverse belastingen, zoals de OZB op onroerend goed, waterschapsbelasting, successierechten en – in het geval van bedrijven – vennootschapsbelasting.