Programmaraad stopt in 2014

Foto:

Op 1 januari 2014 treedt naar verwachting een nieuwe Mediawet in werking. Daarin komen programmaraden niet meer voor. Kabelexploitanten hoeven geen adviezen meer op te volgen. En programmaraden worden opgeheven.Wat betekent dit?
De wijziging van de wet betekent dat de programmaraad per 1 januari stopt met zijn werk. (Kabel)exploitanten zijn vanaf die datum vrij om het tv- en radiopakket in te richten. Wel moeten zij in het tv-pakket nog de zogenoemde ‘must carry’ zenders opnemen: Nederland 1,2 en 3, de regionale en lokale zender en de drie Vlaamse zenders. Voor radio gelden vergelijkbare regels.

De aanbieder is ook verplicht om ten minste 30 zenders in het standaardpakket door te geven. Het pakket mag ook groter zijn en er mogen uiteraard nog andere (duurdere) pakketten en losse zenders aangeboden worden. Op de inhoud van die pakketten heeft de consument geen invloed. Wel kunt u eventueel overstappen naar een andere aanbieder als het pakket u niet bevalt.

Klachten en opmerkingen
U kon altijd terecht bij de programmaraad met uw opmerkingen en klachten over het (analoge) tv- en radiopakket. Vanaf 1 januari 2014 kan dat niet meer. U kunt dan het beste contact opnemen met uw (kabel)exploitant. Op www.consuwijzer.nl vindt u informatie over rechten en plichten van aanbieders en de manier om daarover te klagen. U kunt het ook altijd proberen bij de consumentenbond.

Wij, de leden van Programmaraad Gelderland Zuid, hebben altijd met plezier meegewerkt aan de invulling van een pluriform analoog pakket. Maar het analoge pakket verdwijnt snel. De invoering van digitale pakketten heeft veel verbeterd. Zo hebben consumenten nu de keuze uit veel meer zenders en ook uit verschillende aanbieders. Wij betreuren het wel dat die uitgebreide pakketten eenzijdig samengesteld worden door de exploitant en geen enkele vorm van consumenteninvloed meer is voorzien. Dat geldt nog meer voor het analoge pakket, dat immers nog niet is opgeheven.

Deze website programmaraadgelderlandzuid.nl zal in januari ook verdwijnen. Informatie over programmaraden en consumenteninvloed kunt u dan nog vinden op www.kabelraden.nl.

Wij wensen iedereen veel kijk- en luisterplezier!
Programmaraad Gelderland Zuid