Eerste flitsvergunning in Beuningen

Foto:

In november 2013 gaf de gemeente Beuningen haar eerste ‘flitsvergunning’
af. Deze omgevingsvergunning, onderdeel kappen, wordt sinds kort in één
dag uitgegeven. Voorheen duurde dit acht weken. Door verschillende
werkprocessen LEAN (slimmer) in te richten heeft de gemeente kortere
doorlooptijden, worden er geen overbodige vragen meer gesteld en zijn
processen simpelweg efficiënter.Een sneller proces
Medewerkers hebben nu het mandaat om vergunningen zelf te verlenen. Dit is veel effectiever. Lag een vergunningsaanvraag eerst nog een tijd ‘stil’, nu krijgt het altijd voorrang. Ook dankzij de betrokken afdelingen.
 
Aanvraag omgevingsvergunning
Als een inwoner een omgevingsvergunning (onderdeel kappen) indient (via website, e-mail of op papier), begint het beslissingsproces. Voorheen moest dit voor een besluit langs meerdere mensen. Nu is één medewerker verantwoordelijk om die beslissing te maken. Gevolg; een snellere besluitvorming.
 
De nieuwe doorloop
Eerst wordt er gekeken of de boom op de monumentale bomenlijst staat. Als dit niet het geval is krijgt een inwoner binnen 24 uur de vergunning. Een voorwaarde hiervoor is dat de inwoner de vergunning per e-mail wilt ontvangen. Per post duurt het een aantal dagen langer. Staat de boom wel op deze lijst? Dan kijkt een medewerker of het een ‘beeldbepalende’ boom is (of de boom belangrijk is voor de uitstraling van de straat). Wanneer daarna besloten is of de boom gekapt mag worden, begint de bezwarentermijn. Deze is wettelijk 6 weken. Na deze periode mag de boom gekapt worden, als er natuurlijk geen bezwaar is aangetekend.