Vijzelen oude brug bij Ewijk weer gestart

Foto:

Rijkswaterstaat continueert op zaterdag 23 november het vijzelen (omhoog
brengen van de brug) van de oude Waalbrug in de A50. De werkzaamheden
konden begin november niet worden afgerond vanwege het naderende
hoogwater, waardoor sommige pijlers van de brug niet meer over land
bereikbaar waren. Tot nu toe is circa 0,20 meter van de geplande 1 meter
gevijzeld. Volgens planning zijn de werkzaamheden op vrijdagavond 29
november gereed.De oude brug over de Waal in de A50 wordt in het midden een meter hoger, aflopend naar de oevers. Het omhoog brengen van de brug is nodig om de oude brug op de nieuwe doorvaarthoogte voor de Rijnvaart te brengen.

Voetgangers en (brom)fietsers
In verband met de werkzaamheden is de oude Waalbrug in de A50 van zaterdag 23 november 06.00 uur tot vrijdagavond 29 november 20.00 uur afgesloten voor voetgangers en (brom)fietsers. Deze weggebruikers kunnen de Waal oversteken via de voorziening voor langzaamverkeer op de nieuwe brug. Om de veiligheid op deze voorziening te garanderen zet Rijkswaterstaat overdag verkeersregelaars in, om te voorkomen dat voetgangers en (brom)fietsers en gemotoriseerd verkeer met elkaar in conflict komen op de brug. Tijdens de nachtelijke uren wordt het verkeer op de voorziening voor langzaamverkeer van de nieuwe brug geregeld met behulp van verkeerslichten.

Nieuwe brug: nu 2×3 rijstroken

Het verkeer tussen de knooppunten Ewijk en Valburg op de A50 maakt sinds mei van dit jaar gebruik van de nieuwe brug over de Waal met 2×3 rijstroken. Daardoor is de oude brug vrij van verkeer en kan deze, zonder hinder voor de weggebruiker, worden gerenoveerd.

Tacitusbrug klaar in 2015
Als de renovatie van de oude brug in 2015 gereed is, kan het verkeer tussen de knooppunten Ewijk en Valburg gebruik maken van 2×4 rijstroken. Het verkeer van zuid naar noord gaat dan rijden over het oude gedeelte -dat nu gerenoveerd wordt- van de Tacitusbrug, en het verkeer van noord naar zuid rijdt dan over het nieuwe deel.

Gerelateerd(e) bericht(en)
12-11-2013 Vijzelen oude brug bij Ewijk stopgezet
06-11-2013 Een brug te laag
31-10-2013 Oude brug bij Ewijk gaat 1 meter omhoog

Bron: Rijkswaterstaat, Fotografie Thea van den Heuvel/DAPh. Op de foto staat een van de rivierpijlers van de oude Waalbrug in de A50 met de vijzels.