Cursusjaar muziekonderwijs afmaken

Foto:

Het college van B&W in de gemeente Beuningen heeft het voorstel gedaan om Kunstencentrum de Stroming in de gelegenheid te stellen om het huidige cursusjaar af te ronden.De cursussen lopen per schooljaar en niet per kalenderjaar. Daarom is, alhoewel het contract per 31 december 2013 afloopt, nu het voorstel gedaan om de overeenkomst met een half jaar te verlengen tot 1 juli 2014. “De leerlingen kunnen hun cursusjaar afmaken en de Stroming heeft de gelegenheid om haar personeelsbestand zorgvuldig af te bouwen”, aldus wethouder Henk Plaizier.

Het stoppen van de samenwerking betekent voor Beuningen dat zij een uittredesom beschikbaar dient te stellen van maximaal € 666.000,-. Voor de herontwikkeling van muziekonderwijs stelt de gemeente jaarlijks € 35.000,- beschikbaar.

Het beëindigen van de samenwerking betekent ook dat er een grote muziekschoolaanbieder in de gemeente en regio vervalt. Het afwijzen van het reorganisatieplan betekent het einde van Kunstencentrum de Stroming. Op de nieuw ontstane markt van particulier onderwijs, ziet de gemeente een rol voor fanfares en harmonieën in de gemeente.

Kunstencentrum de Stroming is een grote huurder van het dorpshuis de Lèghe Polder. Het vertrek heeft een negatief effect op de exploitatie van het dorpshuis.

 In de raadsvergadering van 17 december neemt de gemeenteraad het definitieve besluit.