Pilot ‘Lokale toegang’ in 2014

Komende jaren gaat er veel veranderen in het sociale domein. De gemeente
krijgt veel extra taken erbij. Zo wordt de gemeente verantwoordelijk
voor het ondersteunen van inwoners op een veel breder vlak dan voorheen.
Ook de doelgroep is groter.Lokale toegangspoort
Om de ondersteuning en zorg op een efficiënte en effectieve manier in te zetten, is het belangrijk om de toegang hiertoe goed te organiseren. Op regionaal niveau werken de gemeentes samen om vorm aan deze veranderingen te geven. Samen hebben zij  bepaald dat elke gemeente en eigen lokale toegangspoort voor ondersteuning en zorg moet ontwikkelen.

De regelingen gaan eerst in 2015 van start. Hierdoor hebben de gemeenten juridisch en financieel nog geen middelen om de  zorg en ondersteuning nu al te leveren. Om zich wel voor te bereiden op de komende situatie gaat de gemeente Beuningen met een pilot van start. De gemeente wilt met het zorgkantoor, zorgverzekeraars en bestaande partijen afspraken maken over een eerste opzet in 2014. Hierbij wilt men ook nauw gaan samenwerken met de gemeenten Wijchen en Druten.