Ook PvdA heeft kandidatenlijst klaar

“Creatief uit de crisis, Zorg voor elkaar” onder dit motto neemt de PvdA
in Beuningen deel aan de verkiezingen in maart 2014. Het zijn tevens de
twee belangrijkste uitdagingen waar volgens de PvdA de gemeente
Beuningen voor staat.Tony Peters, de nummer 2 van de PvdA-lijst: “Soberheid blijft geboden maar we hoeven niet op onze handen te zitten. We kunnen kavels verkopen, eigen bouw met behulp van erfpacht bevorderen en braak liggende eigen gronden bijvoorbeeld benutten voor hernieuwbare energie”.

Voor de afdelingen Beuningen van de PvdA vormt het nieuwe zorgstelsel een grote uitdaging. De gemeente krijgt weliswaar veel meer geld beschikbaar maar moet er nog meer mee doen. In het verkiezingsprogramma wordt dan ook gewezen op de grote eigen verantwoordelijkheid van de burger aan de ener kant en de noodzaak van samenwerking tussen gemeenten aan de andere kant.

Iedereen doet mee, aldus de PvdA-afdeling, en dat vraagt dan ook een actieve opstelling ook van mensen die op een of andere wijze steun nodig hebben. Als goed voorbeeld van de actieve opstelling wordt het initiatief van het Generatiepark in Winssen genoemd.

Naast deze twee speerpunten wordt in het verkiezingsprogramma ook aandacht besteedt aan actuele zaken zoals het zwembad en het schoolzwemmen. De PvdA is voorstander van behoud van beiden. Zorgen heeft de afdeling over het Julianaplein en omgeving en het winkelbestand.

Foto: De eerste zes kandidaten
Kandidatenlijst Gemeenteraadsverkiezingen 2014

01. Ria Straathof
02. Tony Peters-Duits
03. Sijmen Versluijs
04. Hans Elvers
05. Ton Jacobs
06. Aafke Dekker
07. Hans Crezee
08. Aaltjen Grotenhuis
09. Ed Jissink
10. Annette Goeman-Goselink
11. Ina Bronsema
12. Joke Bol
13. Bert Statema
14. Ine Elvers-van de Marck
15. Rob Burgersdijk
16. Birgit Grimbergen
17. Giel Hutschemaekers
18. Hans Goeman
19. Ekko Smith
20. Cees van Ingen
21. Wil Repkes

                                                                                                Heeft u de stemwijzer al gedaan?
opquqyd6me9bcyfmlhtbceuf3 zud1w7xrww4gbncuflmkig6zi

Deelnemende partijen gemeenteraadsverkiezingen Beuningen 2014
Beuningen Nu & Morgen – ProgrammaKandidatenlijst
CDA – ProgrammaKandidatenlijst
D66 – ProgrammaKandidatenlijst
Groen Links – ProgrammaKandidatenlijst
PvdA – ProgrammaKandidatenlijst
VVD – ProgrammaKandidatenlijst

Volg de Beuningse Politiek tot aan de verkiezingen op Facebook en/of op Twitter.