Beuningse weekmarkt overleeft dankzij crisis

De gemeente Beuningen komt terug op het voornemen om de weekmarkt in Beuningen te stoppen.Op de lijst van bezuinigingsmaatregelen stond ook de weekmarkt. Deze was financieel niet kostendekkend en de belangstelling bij de bezoekers en de standhouders daalden jaren achter elkaar.

Uit onderzoek blijkt echter dat het stopzetten van de weekmarkt niet (meer) interessant is. In eerste instantie zou met het stopzetten een bedrag van iets meer dan € 21.000 uitgespaard worden. Deze kosten zaten in elektriciteitsgebruik, de marktkramen en kosten van een marktmeester. Een groot deel van de kosten had betrekking op personele uren van medewerkers van de gemeentewerf. Zij brachten de weekkramen naar Beuningen, bouwden het op en haalden ze ook weer weg.

Sinds dit jaar worden die werkzaamheden door de ‘buurtploeg’ gedaan. De buurtploeg is een samenwerking met Breed waar deelnemers met behoud van uitkering werkzaamheden doen. Aan deze werkwijze zijn geen kosten verbonden. De weekmarkt drukt nog wel voor een bedrag van € 6.065 op de begroting. Om dat bedrag nog verder terug te brengen worden de elektriciteitskosten inmiddels aan de standhouders doorbelast en de verschuldigde marktgelden worden de komende jaren meer dan trendmatig verhoogd.

Op de markt is uw euro twee daalders waard?
“Het bezuiningsvoorstel was mede ingegeven door de jaren teruglopende belangstelling”,  licht wethouder Henk Plaizier het besluit toe. “In 2012 heeft echter een omslag plaatsgevonden die dit jaar doorgezet heeft. We hebben een stabiele situatie waarbij het aantal standhouders niet afneemt en de bezoekersaantallen juist toenemen. Mogelijk dat de economische tij hier aan bijdraagt.”

De marktlieden zijn tevreden over hun plaats en de toenemende belangstelling op de markt in Beuningen. Ook de bezoekers zeggen de diversiteit, de koopjes en de sociale functie van de markt te waarderen.

De markt in Beuningen is op dinsdag van 8.30 – 12.30 uur aan het Julianaplein.