Veel belangstelling voor grond Hutgraaf

Foto:

Begin juli 2013 gaf de gemeenteraad groen licht voor het opstarten van de herontwikkeling van de Hutgraaf. Op het terrein aan de oostkant van de kern Beuningen moet een vitale wijk ontstaan. De belangstelling voor dit project blijkt groot.Veel belangstelling
De gemeente Beuningen hanteert bij de aanbesteding het principe van uitnodigingsplanologie. Dit betekent dat zo min mogelijk randvoorwaarden worden gesteld om zo de creativiteit van de marktpartijen maximaal te benutten. Maar liefst elf ontwikkelaarscombinaties hebben gevraagd om in aanmerking te komen voor het kopen van de grond en het maken van een plan voor het terrein.

Op basis van de door deze partijen gepresenteerde voorbeeldprojecten en hun visie op de
organisatie van soortgelijke projecten zijn de vijf meest geschikte partijen gekozen. De grote belangstelling was een aangename verrassing voor wethouder Piet de Klein van Ruimtelijke Ordening: “Daarnaast ben ik blij met het feit dat de Hutgraaf door de markt is gezien en herkend als een locatie met potentie. Hier kan als het gaat om een vitale wijk straks echt iets moois ontstaan.”

Vitale wijk
De Hutgraaf is een terrein in de kern Beuningen en ligt tussen de Burgemeester Geradtslaan, de Houtduiflaan, de Burgemeester van Suchtelenstraat en de Lindenstraat. De gemeente heeft nadrukkelijk gekozen voor de herontwikkeling van de Hutgraaf als vitale wijk met 80 tot 120 woningen. Een vitale wijk is een krachtige wijk waar mensen van verschillende generaties sámen wonen en waar sociale verbanden belangrijk zijn. In een vitale wijk is ruimte voor verschillende doelgroepen, van starters tot ouderen. Een wijk waar iedereen zelfstandig kan wonen, ook als zij zorg of ondersteuning nodig hebben, of ze jong of oud zijn.

Vervolg
De vijf ontwikkelaars bereiden de komende maanden een concreet voorstel voor. Waarschijnlijk wordt in februari 2014 bekend welke partij de grond van de gemeente koopt en haar plan voor de Hutgraaf verder mag uitwerken. Afhankelijk van de bij dit plan horende fasering kunnen de eerste woningen in 2015 worden opgeleverd.

Meer informatie is te lezen op de website van de gemeente Beuningen: Hutgraaf