Gemeente communiceert persoonlijk en via sociale media

In 2009 heeft de gemeenteraad van Beuningen een aantal punten
geformuleerd waarmee een betere communicatie bereikt moest worden. Het
beleidsplan kreeg de titel  ‘Bouwen aan vertrouwen’.Betere brieven
In lijn van dit beleidsplan hebben in 2009 en 2010 de medewerkers een cursus Eigentijds Corresponderen gevolgd. In de voortgangsnotitie over de communicatie staat dat de kwaliteit van de (standaard) brieven jaarlijks gemeten worden en dat daar een stijgende lijn in blijkt te zitten. In 2011 scoorden de brieven nog een 6,5 en in 2013 een 7,3.

Benadering burgers
Om van inwoners en ondernemers te horen wat zij vinden, heeft de gemeente in 2010 met het zogeheten spreekuur, de inwoners op het gemeentehuis uitgenodigd. In 2013 besloot het college juist naar de inwoners toe te gaan. Onder het motto ‘De gemeente & u: in gesprek‘ bezocht het college de vier kernen en ging zij met inwoners het gesprek aan in de winkelcentra. In 2014 gaat de gemeente de woonwijken in. De gemeente wilt daarmee proberen de inwoners te betrekken bij het beheer en onderhoud van hun omgeving. Dit is een variant van hoe men vroeger de ‘Wijkschouw‘ hield.

Sociale media
“Hoewel het echte gesprek zeer waardevol is”, zegt een woordvoerster, “richten we ons ook op digitale dialoog. Een groot deel van het leven speelt zich inmiddels af op het internet. Via ons Facebook- en Twitteraccount komen we daardoor letterlijk bij de inwoners in beeld.”

Op Twitter heeft de gemeente inmiddels 1.845 volgers tegen 576 in 2012.
Op Facebook zijn de likes 298 tegen 52 in 2012.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit
Beuningen – Ewijk – Weurt – Winssen?
c0x5v5wi4wfjjau1ottyvz29c Klik “Vind ik leuk” op Facebook
ma217sh78zjqd4t0nr9udgarz of ontvang de Nieuwsbrief
i4xifolx6ja8i71xk19osm77h of volg ons via Twitter
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

q4e07ogyha3mjm1jsbl80rv0z etenbijonsmam.nl 

c0x5v5wi4wfjjau1ottyvz29c EtenbijonsMam 
i4xifolx6ja8i71xk19osm77h @EtenbijonsMam