D66 Beuningen presenteerde verkiezingsprogramma

Dat gebeurde dinsdagmiddag in Beuningen. De partij zal met 15 kandidaten deelnemen aan de verkiezingen op 19 maart 2014.Gelijk met het verkiezingsprogramma kondigde de partij haar website aan. Tot nog toe was de jongste partij in het politiek landschap van Beuningen, alleen nog op Twitter en Facebook te vinden maar nu dus ook op het web: beuningen.d66.nl.

Naast een pdf waar het hele verkiezingsprogramma op na te lezen is, wordt op de website nog eens in negen overzichtelijke categorieën het programma puntsgewijs belicht. Hieronder ziet uit iedere categorie één standpunt.

1. Financiën Gemeente Beuningen weer financieel gezond
De aanvraag voor een artikel 12-status moet opnieuw worden overwogen

2. OnderwijsBijzondere aandacht voor het onderwijs
D66 vindt dat er in elke kern een basisschool moet zijn.
Bij krimp van leerlingen in Beuningen-kern zullen zo nodig scholen moeten worden samengevoegd. Er wordt hierbij op gelet dat een goede spreiding en een gedifferentieerd aanbod van basisscholen overeind blijft

3. Economie en werkgelegenheidGemeentelijke procedures snel en soepel
– Het gemeentelijk aanbestedingsbeleid wordt zodanig geformuleerd dat het lokale bedrijfsleven, waaronder ook onze ZZP’ers, kansen krijgen om gemeentelijke opdrachten te verwerven

4. Duurzaamheid en milieuOp weg naar een duurzame samenleving
– D66 wil het energiegebruik van de gemeente jaarlijks met 3% verminderen, onder andere door het energiezuinig maken van openbare gebouwen en openbare verlichting. De besparingen die dit oplevert wil D66 gebruiken om nieuwe investeringen in duurzaamheid en milieu mogelijk te maken

5. Zorg en jeugdzorg De mens centraal
Bij de verstrekking van zorgvoorzieningen waakt D66 voor een goed evenwicht tussen collectieve en individuele voorzieningen. Keuzevrijheid van het individu staat hierbij voorop. Een persoonsgebonden budget of voorziening zijn hiervoor goede instrumenten. Hierbij moet fraude echter wel voorkomen worden

6. Bestuur en democratie Een zelfstandige gemeente Beuningen
Bij het nemen van besluiten over de bestuurlijke organisatie in de regio Nijmegen staat het belang van onze burgers voorop. D66 vindt dat die belangen het beste gediend zijn met een zelfstandige gemeente Beuningen. Herindeling is niet aan de orde
Wel kan er samengewerkt worden met andere gemeenten als dit zichtbare voordelen heeft. Het gaat dan om voordelen als: verminderen kwetsbaarheid, vergroten gewenste deskundigheid, verlagen kosten.

7. Sport, Cultuur en RecreatieEen vitale samenleving
Zwembad “De Plons” moet open blijven, maar wel met een zo sober mogelijke exploitatie. Een zwembad is voor D66 een basisvoorziening die er toe bijdraagt om onze gemeente aantrekkelijk te houden voor bestaande en nieuwe inwoners. De gehele gemeentebegroting moet worden doorzocht om geld te vinden wat dit mogelijk maakt.

8. Woningbouw en ruimtelijke ordeningWij voelen ons thuis in Beuningen
D66 wil dat er in de gemeente 80 woningen per jaar worden gebouwd.

9. MobiliteitVoorrang aan de fiets
Geen betaald parkeren in het centrum van Beuningen.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Volg de Beuningse Politiek tot aan de verkiezingen op
c0x5v5wi4wfjjau1ottyvz29c Klik “Vind ik leuk” op Facebook
i4xifolx6ja8i71xk19osm77h of volg het via Twitter
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _