Inzameling restafval met 26 kg gedaald

Foto:

In september 2011 is besloten de afvalinzameling in de gemeente Beuningen ingrijpend te wijzigen. Vanaf 1 januari 2013 zijn de wijzigingen ingegaan met als resultaat, 26 kg minder restafval per inwoner.De doelstelling van 43 kg is daarmee niet gehaald. “Maar”, laat de gemeente weten: “De ervaring is dat de effecten van maatregelen later zichtbaar worden. We verwachten de doelstelling in het komende jaar dicht te naderen.”

De gemeente spreekt in zijn totaliteit van een succesvol project waar nog mogelijkheden voor verdere verbetering zijn. Zo wordt de zomerinzameling van GFT-afval met twee maanden uitgebreid. Het GFT wordt vanaf 2014 wekelijks opgehaald. De wekelijkse inzameling loopt dan an mei t/m november. Inwoners krijgen ook de mogelijkheid om tegen éénmalige betaling van € 50, een tweede gft-container aan te vragen. Het ledigen van de GFT-containers is gratis. Voor de restafval-containers betaalt men € 3,80 (140 liter) of € 6,50 (240 liter).