Twee legionellagevallen in MFA verzwegen?

Foto:

Tijdens de raadsvergadering van december zijn vragen gesteld over een post op de Herfstnota van de gemeente Beuningen. Raadslid Paul ten Haaf van de VVD vroeg het college wat er gespeeld heeft rond ‘de legionella-problematiek in het MFA’ .Portefeuillehouder voor de accommodaties, Geert Hendriks, lichtte de post toe. Er zou in 2013 twee keer legionella vastgesteld zijn in het MFA.

“Jaarlijks worden er proeven genomen op het water. Begin dit jaar, vlak na de kerstvakantie, zijn daarbij in het MFA legionella-eenheden geconstateerd. Het betreft een toelaatbare hoeveelheid dat wel nader onderzocht diende te worden. Uit het onderzoek dat volgde is gebleken dat een aantal leidingen waren die na het aftappunt afgetopt waardoor er zogenaamde ‘dode leidingen’ waren. Die stukken leidingen zijn afgekort en het geheel is doorgespoeld. De medewerkers hebben instructies voor het spoelen van de leidingen en dienen daar een logboek van bij te houden. In het bestuur zitten ook gebruikers van het MFA. De hele situatie is met het bestuur van het MFA besproken en in samenspraak is besloten dit niet actief naar buiten te communiceren. De keus hiervoor heeft ermee te maken dat we geen commotie wilden scheppen voor een situatie die geen gevaar voor de volksgezondheid opleverde.”

Tweede constatering
“Na de zomervakantie is nogmaals legionella geconstateerd. De concentratie was lager dan de vorige keer maar ook toen is direct een onderzoek gestart. Daaruit bleek dat warm en koud waterleidingen direct naast elkaar gemonteerd waren. De warm waterleiding warmde de koud waterleiding op en die werd niet gespoeld. Waar de leidingen te dicht bij elkaar liepen zijn verlegd en er zijn kleppen tussen geplaatst en de leidingen zijn gespoeld. Ook dit is allemaal in samenspraak met het bestuur gegaan. Uit de laatste onderzoeken zijn geen legionella constateringen geweest.”

De gemeenteraadsvergaderingen van de gemeente Beuningen worden live uitgezonden en op de website gemeentebestuur.beuningen.nl te volgen. Dit onderwerp is nu te bekijken bij punt 8 Voorstel tot vaststelling 2e financiele rapportage 2013 (Herfstnota) van de vergadering van 17 december 2013.