Gemeente Beuningen start verkeerseducatie aan allerkleinsten

Onlangs is in de gemeente Beuningen het verkeerseducatieproject
‘JONGLeren in het verkeer’ van start gegaan. Ouders en jonge kinderen
leren samen op speelse wijze het verkeer kennen. Het project richt zich
op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, kleuterklassen van
basisscholen en buitenschoolse opvang.Waarom is het nodig?
Kinderen leren door ervaring en het maken van fouten, maar in het verkeer kan dat niet. Tot aan de leeftijd van 9 à 10 jaar zijn ze zich niet bewust van het gevaar in het verkeer. Ze weten bijvoorbeeld niet goed waar geluid precies vandaan komt, hoe afstand in te schatten en hoe de verkeersregels werken. Daarom gaat ‘JONGLeren in het verkeer’ samen met ouders deze jonge groep kinderen (t/m 6 jaar) begeleiden en opvoeden in het verkeer.

Wat JONGLeren doet
‘JONGLeren in het Verkeer’ wil in de eerste plaats de ouders bereiken. Ouders hebben vaak niet door dat hun kinderen bepaald gedrag in het verkeer nog niet kunnen begrijpen. De vaardigheden van het kind worden vaak overschat en het is belangrijk dit te voorkomen. Daarnaast wil ‘JONGLeren in het Verkeer’ kinderen gevoelig maken voor verkeerseducatie en de eerste basisverkeersregels aanleren. Dit gebeurt in eerste instantie spelenderwijs op het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal, basisschool of buitenschoolse opvang. Maar ook ouders kunnen hierop inspelen door het onderwerp te bespreken, bijvoorbeeld tijdens een fietstochtje of autoritje.

Leskisten
Een belangrijk middel binnen het project is een themakist met allerlei materialen en een instructie voor begeleiders. Aan de hand van de materialen uit deze kist vullen zij het thema verkeer verder in. Spelenderwijs wordt er gedurende 3 tot 6 weken gewerkt met het thema verkeer. Onlangs zijn er twee extra leskisten beschikbaar gesteld door de gemeente Beuningen. In Beuningen wordt aan het project deelgenomen door o.a. Peuteropvang Monti Peuter, Pinokkio en GO for Kids, basisschool de Wegwijzer en kinderdagverblijf het Speelkasteel. De gemeente Beuningen hoopt dat er in de toekomst nog meer partijen zullen aansluiten.

xeoutwllsjkn0r9adfst16vdx

Dick Bruna-borden
Ook heeft de gemeente Beuningen in het kader van verkeerseducatie een aantal Dick Bruna-borden besteld. Deze sluiten goed aan op het project ‘JONGLeren in het verkeer’. De borden rouleren in 2014 bij verschillende scholen en plekken waar veel kinderen zijn. De borden hebben een hoge attentiewaarde en waarschuwen weggebruikers om extra goed op te letten op deze plekken.

ixha1rrbcxi83yxtq7mwdz9ii