Versoepeld reclamebeleid in aantocht

In januari moet de Beuningse gemeenteraad haar goedkeuring al dan niet uitspreken over het voorstel voor een nieuw eenduidig reclamebeleid.Het college geeft aan dat het huidige beleid beperkend is en onduidelijkheid schept omdat de regels versnipperd zijn over meerdere documenten. Daarnaast zegt het college minder regels te willen hebben en via reclame-uitingen een economische stimulans aan ondernemers te willen bieden.

Een van de versoepelingen is bijvoorbeeld de mogelijkheid om 25% van elke gevel die naar openbaar gebied is gekeerd van een reclame-uiting te voorzien. Voorheen was dat vaak 1 reclame-uiting van maximaal 4 meter breed en 0,5 meter hoog. Ook worden overal en meer vlaggenmasten toegestaan.

Sportvelden
Ook voor de sportverenigingen wordt het beleid versoepeld. Zo mogen langs de sportvelden ook borden komen met een reclame-uiting richting openbaar gebied (veelal de weg). De Beuningse Boys hadden zich aan de oude regels te houden toen zij hun nieuwe accommodatie betrokken. Met de komst van het versoepelde beleid mogen ook zij, net als bij de hockeyvelden, reclame richting de weg gaan plaatsen.

Commissie ruimtelijke kwaliteit doet stapje terug

Voor reclame-uitingen is door de komst van dit beleid geen welstandsadvies van de commissie ruimtelijke kwaliteit meer nodig. De criteria zijn zodanig dat medewerkers van het team Vergunningen, Toezicht en Handaving de aanvragen kunnen toetsen. Bij twijfel kunnen ze altijd nog verder advies vragen.

Van informatie naar advies tot handhaving

‘De inwoners en ondernemers krijgen van de gemeente optimaal vertrouwen’, zo staat in de stukken over dit beleid. Als de ondernemer de regels niet kent, geeft de toezichthouder informatie. Kan de ondernemer de regels niet naleven dan krijgt hij advies. Wil de ondernemer de regels niet naleven, dan wordt de toezichthouder handhaver. Door meer uitingen vergunningvrij te mogen plaatsen schuift het toezicht van vooraf beoordelen om vergunning te verlenen, naar achteraf controleren.

algemene-vlaggenhandel