Is vuurwerk nu de zwarte piet?

Foto:

Tijdens de eerste verkoopdag van vuurwerk zijn veel meldingen binnengekomen bij het meldpunt voor vuurwerkoverlast. Voorstanders van het vuurwerk laten via petities en facebook hun ongenoegen blijken. Vuurwerk afsteken is een traditie en daar moet je vanaf blijven vinden zij.Zes jaar geleden trokken GroenLinks-raadsleden Arno Bonte en David Rietveld voor het eerst aan de bel over de in hun ogen uit de hand gelopen vuurwerktraditie. In 2009 startten zij het burgerinitiatief ‘Meer plezier met minder vuurwerk’, dat binnen twee weken werd ondertekend door meer dan 60.000 mensen. In opdracht van de gemeenteraadsfracties van GroenLinks in Den Haag en Rotterdam is begin 2012 een opinie-onderzoek gedaan door onderzoeksbureau No Ties. Daaruit bleek dat 74% van de Nederlanders overlast ondervond van vuurwerk, en dat 64% voor een verbod op consumentenvuurwerk was.

Vuurwerkoverlast.nl
Tijdens de vorige jaarwisseling is het meldpunt vuurwerkoverlast.nl voor het eerst gebruikt. In de periode van 21 december 2012 tot 4 januari 2013 kwamen er toen bijna 80.000 meldingen binnen. Op basis van de meldingen is een rapport gemaakt met vier concrete aanbevelingen om de vuurwerkoverlast te beperken:
– het inperken van de verkoopperiode,
– het inperken van de afsteektijd,
– meer bevoegdheden voor gemeenten om vuurwerkoverlast tegen te gaan en
– een stevigere aanpak van de handel in illegaal vuurwerk.

Het meldpunt is een initiatief van vijftien lokale GroenLinks-fracties. Ze willen de klachten bundelen en aanbieden aan de Tweede Kamer om maatregelen tegen vuurwerkoverlast af te dwingen.

Vuurwerk-moet-blijven-petitie
Naast mensen die zeggen overlast van het vuurwerk te ondervinden zijn er ook vuurwerkliefhebbers. Voor hen geldt 31 december als de mooiste dag van het jaar. Om voor hun liefhebberij en de traditie op te komen zijn zij vuurwerk-moet-blijven-petitie.nl een tegenbeweging gestart. Ook zij willen een petitie aanbieden en vinden dat men zelf vuurwerk moet kunnen blijven afsteken omdat dit een traditie is Nederland. Men is ongerust telkens te moeten constateren dat er in de media berichten komen om het vuurwerk afsteken te verbieden. Het verzoek bij de petitie is dat de regering niet instemt met een dergelijk verbod.

Via de sites kunnen voor- en tegenstanders de petities tekenen. Vuurwerk-moet-blijven heeft, in navolging van de zwarte piet traditie, een facebookpagina .facebook.com/vuurwerk.moet.blijven.petitie met ruim 15.000 likes.

vuurwerk

Bronnen: nieuws.nlvuurwerkoverlast.nlvuurwerk-moet-blijven-petitie.nl