CDA en WMO: De zorg regeert, niet het geld

In 2015 komen veel onderdelen van zorg naar de gemeente. “Het gaat om de
mensen, niet om de centen”, vindt Pim van Teffelen raadslid namens het
CDA.Door Pim van Teffelen

De gemeente heeft vanaf 2015 een zorgplicht. Denk daarbij aan hulpmiddelen zoals een traplift, scootmobiel of noodzakelijke verbouwingen om thuis te kunnen blijven wonen. Geestelijke en psychische gezondheidszorg, jeugdzorg; ook deze onderdelen gaat de gemeente uitvoeren.

Huisartsen zijn een van de netwerkers waar de gemeente straks gebruik van gaat maken in de signalering. Dat gaat dan direct over de aanpassingen of zorg zelf. De gemeente betaalt en bepaalt. Je zou kunnen zeggen “wij van WC Eend adviseren WC Eend”. De gemeente bezit de portemonnee en de inwoners die van zorg afhankelijk zijn, moeten aanspraak maken op gemeentelijke financiën. U begrijpt het al: het risico bestaat dat uit financiële overwegingen u de zorg niet krijgt die u nodig heeft.

Het CDA vindt dat we dat we goed moeten regelen dat de gemeente haar zorgplicht op een goede manier invult. Kritisch kijken naar de uitgaven, maar wel verstrekken wat nodig is.
Verder moet u als aanvrager de mogelijkheid krijgen om door een deskundige te worden bijgestaan. Niet alleen bij de aanvraag maar ook bij een procedure, wanneer u het met de beslissing van de gemeente niet eens bent. Het CDA vindt dat de gemeente naar u als inwoner een actieve informatieplicht heeft, zodat u weet wat uw rechten en plichten zijn. Dit om te voorkomen dat u een speelbal wordt van de centen.

Dit hebben wij het College laten weten. Wij zullen dus kritisch blijven volgen of niet de financiën leidend zijn, maar de hulp die u als inwoner nodig heeft. Zodat “wij van WC Eend” u niet alleen het goedkoopste schoonmaakmiddel aanbiedt.

Pim van Teffelen
Raadslid, CDA Beuningen
December 2013