Veiligheidswaarschuwing: Elektrische schok door bubbelbad

Foto:

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft 2 ernstige
ongevallen onderzocht met een Bubble Spa (merk MSpa) waarbij het water
onder spanning (230 Volt) stond. Gebruikers klaagden over een zware
elektrische schok bij contact met het water in de spa.

Na onderzoek door de NVWA bleek de oorzaak een defect in het verwarmingselement. Maakt de gebruiker contact met een persoon of voorwerp buiten het bad of stapt men in of uit het bad, dan bestaat gevaar voor elektrische schok. Onder ongunstige omstandigheden kan dit fataal zijn. Bekend is inmiddels dat naast deze 2 ongevallen zich meer incidenten hebben voorgedaan.
Alle modellen
De bij één van de ongevallen betrokken importeur kon geen aanwijzingen geven hoe versies met een iets ander element kunnen worden herkend waarbij het risico minder is. Daarom geldt de waarschuwing voor alle modellen*.
Meer bedrijven
Gebleken is dat er meerdere bedrijven zijn die deze spa verkopen en in Nederland importeren. Nog niet alle verkooppunten zijn bij de NVWA bekend. Gezien het gevaar voor de gezondheid van de consument maakt de Minister van VWS deze waarschuwing aan het publiek bekend.
Gevaarlijk!
Bent u in het bezit van een Spa van dit merk en model, schakel dan onmiddellijk de spanning uit door de stekker uit het stopcontact te halen. Het is belangrijk dat u voorkomt dat iemand anders (per ongeluk) de stekker weer in het stopcontact steekt. De Bubble Spa en het model is herkenbaar aan het opschrift aan de buitenzijde nabij het bedieningspaneel.
Contact met verkopende instantie
Neem contact op met uw leverancier voor meer informatie. De genoemde uitvoeringen kunnen op dit moment nog niet worden gerepareerd, omdat een reparatiemethode (nog) niet beschikbaar is. Het is belangrijk dat u de elektra van de spa pas weer aansluit nadat deze via een goedgekeurde methode is gerepareerd.

* merk MSpa model Bubble Spa B-090, B-091, B-100, B-110, B-112, B-120, B-121, B-130, B-131, B-132, B-140, B-141, B-150, B-151, B-152, B-160 en  B-170