Waarom DigiD

Waarschijnlijk doet u in de toekomst steeds vaker zaken met
overheidsinstellingen via internet. Daarbij wisselt u vaak
vertrouwelijke gegevens uit. Om ervoor te zorgen dat dit geheel veilig
gebeurt, vraagt de overheid om uw DigiD.DigiD staat voor Digitale Identiteit en zorgt ervoor dat u veilig via het internet kunt communiceren met overheidsinstellingen. Iedereen die beschikt over een burgerservicenummer (nieuwe benaming voor sofi-nummer) en ingeschreven staat bij een Nederlandse gemeente, kan een DigiD inlogcode aanvragen. U kunt uw DigiD bestellen via www.digid.nl.