Bouw Kloosterhof Weurt loopt vertraging op

Foto:

Dit is vanwege de door een aanwonende ingediende zienswijze. De Raad van State heeft in een tussen uitspraak bepaald dat de gemeente een aantal gebreken moet herstellen waarna de raad een definitieve uitspraak zal doen. Tot die tijd mag niet met het project begonnen worden.Het plan moet zodanig  gewijzigd worden dat de meest gunstige inrichting van het plan, zoals in een akoestisch onderzoek omschreven is, opgenomen wordt. Wethouder Piet de Klein licht toe dat bijvoorbeeld ook de laad en loszones precies aangewezen moeten worden en dat een inwoners wiens huis aan de toekomstige peuterspeelplaats grenst, voorzien moet worden van een geluidsscherm. Ook moet de gemeente nader motiveren waarom de flora en fauna wet, de uitvoerbaarheid van het plan niet in de weg staat. Hierover is De Klein heel kort: “Er is drie keer onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van beschermde vleermuizen maar er is telkens niet één gevonden.”

De vertraging bedraagt nu vier maanden. Er zal op zijn vroegst in januari met de uitvoering gestart kunnen worden. De start van de basisschool in het nieuwe pand aan het begin van het schooljaar 2015-2016 lijkt niet meer haalbaar. Het nieuwe streven wordt eerder januari 2016.

Gerelateerd(e) bericht(en)
05-02-2014 Onderzoek naar vleermuizen Kloosterhof