Voortaan ‘de Pieckelaan in Weurt’

Foto:

De Pieckelaan in Beuningen blijkt nog net op het grondgebied van Weurt te liggen want de grens Beuningen/Weurt loopt aan de andere zijde van de weg. Dit
betekent dat de weg zich nog op het grondgebied van Weurt bevindt en
niet in Beuningen. De Pieckelaan zelf is het huidige fietspad. De Nieuwe Pieckelaan, waaraan de ARN ligt, valt al onder Weurt. Omdat de naamgeving in de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) correct moet zijn wordt het aangepast. Deze aanpassing heeft verder geen gevolgen, er liggen geen adressen aan de Pieckelaan.