Kwijtschelding belastingaanslag voor ondernemers

Als iemand zijn gemeentelijke belastingaanslag niet of nauwelijks kan betalen, is het mogelijk om kwijtschelding aan te vragen. Dit geldt voor particulieren en kleine zelfstandigen. De gemeente is het voor deze laatste groep echter niet verplicht. Bij de gemeente Beuningen is in het verleden door de raad dan ook vastgesteld dat het in de gemeente Beuningen alleen voor particulieren mogelijk is om kwijtschelding te vragen. Het huidige college gaat onderzoeken of en hoe het georganiseerd kan worden om de kwijtschelding óók voor de kleine zelfstandige ondernemer mogelijk te maken.Aanleiding hiertoe is een verzoek van een ZZP’er dat onlangs afgewezen is. “Het verzoek is o.a. afgewezen op grond van het op dit moment geldend beleid in Beuningen”, zegt wethouder Hans Driessen. “Dit concrete voorbeeld is voor het college echter wel aanleiding geweest om te gaan onderzoeken wat er bij komt kijken om óók ondernemers van kwijtschelding gebruik te laten maken. Het mag volgens de wet maar we moeten dat goed uitvoerbaar kunnen organiseren. Voor ondernemers zou het rechtsgelijkheid ten opzichte van particulieren inhouden.”

Het wordt niet bijgehouden hoe vaak een verzoek van een ondernemer/ZZP’er bij de gemeente Beuningen gedaan wordt maar het belastingkantoor schat dat het om nog geen vijf gevallen per jaar gaat. Kwijtschelding is niet voor alle gemeentelijke belastingen mogelijk. De OZB-belasting valt daar bijvoorbeeld niet onder.

Meer informatie over gemeentelijke kwijtschelding is te vinden op de website van de gemeente. Voer, rechtsboven aan de pagina in het zoekveld, ‘kwijtschelding‘ in.