Extra subsidie voor cultuurprojecten

Gedeputeerde Staten hebben besloten om dit najaar een nieuwe subsidietender open te stellen voor de thema’s Podiumkunsten, Beeldende kunst, mode en vormgeving en Festivals. Provinciale Staten hebben in juli aangegeven dat zij hiervoor 1 miljoen euro beschikbaar willen stellen. Ook instellingen die in 2013 niet mee hebben gedaan aan de twee eerdere tenders moeten kans kunnen maken op subsidie.Om voor subsidie in aanmerking te komen, moeten instellingen wel partner zijn van het Programma Gelderland Cultuur provincie!

Instellingen die nog geen partner zijn, kunnen zich hiervoor tussen 1 tot en met 22 september 2014 aanmelden. Ook instellingen die bij de vorige tenders al als partner zijn aangewezen krijgen de mogelijkheid subsidie aan te vragen. Voor de drie genoemde thema’s gelden wel maximum bedragen die per partner ontvangen kunnen worden.

Evenals bij de vorige tenders is partnerschap geen garantie voor subsidie. In de tender worden de beste programmavoorstellen gehonoreerd, totdat het beschikbare budget op is. Aanvragen voor subsidie kunnen worden ingediend van 15 oktober tot en met 30 november.

Gelderland Cultuurprovincie!
De provincie zoekt partners die de provinciale ambities op het terrein van cultuur mede vorm willen en kunnen geven. Partners die kwalitatief hoogwaardige activiteiten willen ontwikkelen op bovenregionaal of (inter)nationaal niveau die Gelderland verder op de
kaart zetten. Vanaf 26 augustus is op de website van de provincie Gelderland alle informatie te vinden over partnerschap en de subsidievoorwaarden.

Bron: gelderland.nl