Beuningen moet in 2015 verder bezuinigen

Foto:

Dat staat in de zomernota van de gemeente Beuningen. De realisatie van de bezuinigingen verloopt volgens deze nota volgens planning. Op dit moment is ruim € 8 miljoen van de totale bezuinigingen van € 9,5 miljoen structureel gerealiseerd. Wel moet in 2015, op de totale jaarlijkse begroting van 50 miljoen, een bedrag van een half miljoen extra bezuinigd worden. Dit komt doordat de bezuinigingen niet geheel gerealiseerd zijn en deels doordat in 2015 de uitkering uit het gemeentefonds fors afneemt. De gemeente is nieuwe bezuinigingsmaatregelen aan het ontwikkelen. Deze worden voor de begroting van 2015 bekend gemaakt.

De bezuinigingen lopen verder goed volgens planning of worden in sommige gevallen zelfs eerder gerealiseerd. ‘Slechts op enkele terreinen blijft het lastig om binnen de gestelde financiële kaders te blijven’, zo staat in de zomernota. Bijvoorbeeld bij de bijstandsuitkeringen blijft een stijging van het aantal bijstandsaanvragen zichtbaar, waardoor de kosten voor de gemeente ook toenemen. Aan de andere kant zijn volgens deze zomernota, ook bedragen terugontvangen als er overschotten zijn in de budgetten voor samenwerkingen. In zijn totaliteit heeft de begroting voor 2014 een beperkt positief begrotingsresultaat.