Gemeente roept inwoners op om zelf onkruid te verwijderen

Foto:

‘De combinatie van mooi weer en regen zorgt ervoor dat het onkruid overal omhoog schiet. Ergert u zich aan het straatbeeld? Ga dan samen met uw buurt aan de slag!’ Met deze tekst spoort de gemeente Beuningen haar inwoners aan om het onkruid te bestrijden.”Vanaf 2014 wordt bezuinigd op de openbare ruimte en onderhouden we dit op een lager niveau dan voorheen”, is de toelichting van de gemeente. “Zo is met de groenaannemer afgesproken hoeveel onkruid er mag staan en hoelang het gras mag zijn. Ook hebben we vooraf bepaald hoeveel zwerfvuil er mag liggen in de straten. Helaas is het afgesproken niveau dus minder goed dan dat wat men in eerdere jaren van ons gewend is. Door de financiële toestand van onze gemeente is daar niets aan te doen. Meer informatie hierover is op de gemeentelijke website: www.beuningen.nl. Klik op Wonen & leven en vervolgens op Openbare ruimte.
 
Wijkbezoek
Twee keer per jaar bezoekt de gemeente de wijken. Medewerkers van de gemeente verrichten tijdens deze periode allerlei werkzaamheden die de kwaliteit van de woonomgeving verbeteren. Denk hierbij aan het herstellen van trottoirs en het snoeien van het groen.
 
Buurtinitiatief
Als mensen de buurt belangrijk vinden en graag in een schone en nette omgeving wonen, dan kunnen ze samen met de buren aan de slag om de buurt bij te houden. Het initiatief kan aangemeld worden bij de gemeente via [email protected]. De gemeente zorgt dan voor extra materialen. Denk aan vuilniszakken, handschoenen en ander materiaal.

Gerelateerd(e) bericht(en)
07-08-2014 Foei gemeente…

balk-620x5
Dit bericht is een Facebook-hoogtepunt. 
Om de Facebookpost te bekijken, hoef je geen account te hebben.