Dierenartsenpraktijk mag in tuincentrum blijven

Foto:

Naar aanleiding van twee ingediende bezwaren tegen de vestiging van een dierenartsenpraktijk in tuincentrum Bloombird (voorheen Overvecht), heeft het college van B&W van de gemeente Beuningen opnieuw uitgesproken dat de praktijk zich daar mag vestigen.Een bezwaarmaker stelde dat een dierenartsenpraktijk in het pand niet voldoet aan volumineuze detailhandel. “Een dierenartsenpraktijk is een dienstverlenende functie en niet aan een locatie op een perifere locatie gebonden”, aldus de bezwaarmaker. Oprichting van de dierenartsenpraktijk op deze locatie is dan ook in strijd met dit beleid en leidt, naar mening van de bezwaarmaker, tot oneerlijke concurrentie, nu naar diens stelling op deze locatie met minder kosten een dierenartsenpraktijk zou kunnen worden opgericht.

Een tweede bezwaarmaker draagt eveneens aan dat er sprake is van oneerlijke concurrentie. DeĀ  vrees bestaat dat de dierenartsenpraktijk veel klanten uit het centrum zal wegtrekken. Daarnaast is hij van mening dat de vestiging in strijd is met het huidige detailhandels beleid. Een beleid met als doel de bedrijfsactiviteiten in het centrum levendig te houden. Door bedrijfsactiviteiten als deze buiten het centrum mogelijk te maken, bestaat het gevaar de verkoopklimaat in het centrum wordt aangetast.

De commissie voor de Bezwaarschriften (BS) adviseerde het college om het omstreden besluit in stand te houden. Volgens de commissie BS vindt dat op goede gronden afgeweken kan worden van het begrip ‘Tuincentrum’. Het tuincentrum blijft volgens de gemeentelijke motivatie, hoofdzakelijk tuincentrum. Het leidt volgens de commissie ook niet tot verstoring van voorzieningenniveau in het centrum. Dat zou alleen het geval zijn als het een voorziening in de eerste levensbehoefte betreft.

Wethouder Piet de Klein zegt dat bij dit besluit soepel om is gegaan met de regels om het bestaan van het tuincentrum niet te frustreren.