Reconstructie Poort Neerbosch in volle gang

Het werk is in volle gang en de werkzaamheden aan het fietspad en de aansluiting van het Mondial College zijn inmiddels afgerond. BAM Wegen B.V. is nu volop bezig met de voorbereidingen voor het verkeersvrij maken van de kruising Neerbosscheweg – lJpenbroekweg /Hogelandseweg om de fietstunnel onder de kruising te realiseren. Om het verkeer ongehinderd door te laten rijden wordt in de nacht van vrijdag op zaterdag 27 september aanstaande, tijdelijk verkeersplein aangelegd.

De werkzaamheden voor het omzetten van het verkeer staan gepland in de avond/nacht van vrijdag 26 september 2014 om 19:00 uur tot en met zaterdag 27 september 1:00 uur. Het weer kan nog invloed hebben op deze planning. Tijdens deze werkzaamheden blijft de kruising wel toegankelijk in alle richtingen voor verkeer; daarvoor worden verkeersregelaars ingezet. 
Het tijdelijke verkeersplein zal tot medio maart 2015 in gebruik zijn.
fpcol8p9rvf6belkifzoe3icy
Achtergrondinfo
De gemeente Nijmegen investeert in een goede doorstroming van verkeer. De stadsroute S100 en De Oversteek, de nieuwe brug over de Waal, hebben de verkeersstructuur in de stad onlangs al sterk verbeterd. Poort Neerbosch is de volgende stap. Dit kruispunt vormt de entree van Nijmegen voor verkeer vanaf de A73. De reconstructie van het knooppunt biedt de mogelijkheid verkeer bij drukte te doseren. Ook kunnen automobilisten straks op de nieuwe P+R overstappen op de bus of de fiets richting het centrum of andere werkgebieden, zoals campus Heijendaal. De nieuwe P+R ligt aan de snelfietsroute Nijmegen-Beuningen.
Gemeente Nijmegen heeft BAM opdracht gegeven voor de realisatie van Poort Neerbosch. In grote lijnen betreft het
– de reconstructie van het kruispunt Neerbosscheweg – IJpenbroekweg – Hogelandseweg, 
– de aanleg/aanpassing van tunnels, 
  onder andere de aanleg van een fietstunnel voor de snelfietsroute Nijmegen-Beuningen
– en de realisatie van een P&R locatie. 
px0l90jcfyi5q7hltsycm415r
Dit bericht is een Facebook-hoogtepunt. 
Om de Facebookpost te bekijken, hoef je geen account te hebben.