Opgeven 19e  ‘Waelwick Bridgedrive’ in Ewijk

Foto:

Op zaterdag 11 oktober 2014 organiseert de stichting ‘Vrienden van
Waelwick’ voor de 19e maal een bridgedrive die gehouden wordt in het
verpleeghuis Waelwick te Ewijk. Belangstellenden kunnen zich nu al inschrijven maar moeten dat in ieder geval voor 1 oktober doen. De inschrijving stopt bij 72 paren.De leiding is in handen van Herman v.d Bosch en Hans Boekhoorn, die het bridgetechnische gedeelte voor hun rekening nemen.

De wedstrijd bestaat uit een drive van twee zittingen en wel van 10.00 tot 12.45 uur en van 14.00 tot 16.30 uur waarna snel de prijzen uitgereikt kunnen worden
In de pauze wordt een uitgebreide lunch geserveerd.
Voor elke groep is een 1e, 2e en 3e prijs, de Waelwick-bokaal wordt uitgereikt en er is voor iedereen een verrassing.

Aanmelding moet geschieden voor 1 oktober a.s.per email bij [email protected]
of tel: 0487-844779. Na aanmelding dient het inschrijfgeld ad. €. 35,– per paar gestort te worden op bankrekening NL74RABO0114918309 t.n.v. stichting ‘Vrienden van Waelwick”.

Het batig saldo van deze bridgedrive komt volledig ten goede aan de activiteiten ten behoeve van de bewoners van het verpleeghuis.

• Let op:  De inschrijving stopt zodra het maximum van 72 paren bereikt is.
• Dit kan dus al ruim voor 1 oktober zijn.