Geluidsoverlast bij opstarten Centrale Gelderland

Foto:

“De elektriciteitsproductie op Centrale Gelderland wordt woensdag 24
september weer opgestart. Bij het opstarten (om 9.00 uur) ontstaat
mogelijk enige geluids- en rookoverlast. Dit is normaal tijdens de
opstart van een centrale, er is geen reden om u hier zorgen over te
maken”, laat GDFSuez weten.Er kan meer rook zichtbaar zijn doordat de zogeheten denitrificatie-installatie pas bij een rookgastemperatuur van rond de 300 °C zijn werk kan doen. Tijdens de start is de NOx-emissie van de eenheid daardoor groter dan onder normale bedrijfsomstandigheden.

Bron: gdfsuez.nl