Informatieavond GDF Suez verschuift

Foto:

De door GDF Suez geplande informatieavond over invulling van het terrein van de elektriciteitscentrale in Nijmegen op donderdagavond 25 september 2014 GAAT NIET DOOR. De informatieavond is door GDF Suez verschoven naar een latere datum.

De elektriciteitscentrale in Nijmegen is beeldbepalend en nauwelijks weg te denken aan de rand van de Waal. De  kolencentrale gaat echter, als onderdeel van het nationale concept-energieakkoord, eind 2015 sluiten. De locatie van de elektriciteitscentrale wordt inmiddels voorbereid op de komst van duurzame energieprojecten. Een zonnepark wordt nog dit jaar gebouwd. Andere duurzame, kleinschalige initiatieven zijn in voorbereiding. Het idee is om de locatie aan de Waal de komende jaren tot de Groene Delta van Nijmegen te maken. 
GDF Suez onderzoekt de volgende projecten:
 • LNG tankstation
  LNG (Liquefied Natural Gas, oftewel vloeibaar aardgas) is voor trucks en scheepvaart een schoon en stil alternatief voor brandstoffen, zoals diesel. LNG draagt daardoor direct bij aan verbetering van de luchtkwaliteit. Trucks en schepen zouden in de toekomst LNG kunnen tanken bij te bouwen tankstations voor trucks en schepen op deze locatie.
 • De bouw van windmolens
  Het gaat om de bouw van twee tot maximaal vier windmolens op de plek van de huidige centrale en langs de Waal.
 • Levering aan het warmtenet
  Het net dat warmte gaat leveren aan huizen in de Waalsprong ligt pal langs de elektriciteitscentrale. Onderzocht wordt of GDF SUEZ ook warmte kan leveren aan dit warmtenet door energie op te wekken uit biomassa.
 • Biomassa en biogas
  Op dit moment worden studies uitgevoerd om de haalbaarheid van de inzet en overslag van biomassa en de productie van biogas te onderzoeken.
 • Deelname door de omgeving
  De uitvoering van de projecten wordt gedaan in nauwe samenwerking met de omgeving, waaronder het dorp Weurt. Het idee is ook om zowel particulieren als bedrijven, daar waar mogelijk, te laten deelnemen aan de duurzame projecten. Voor het zonnepark bijvoorbeeld kunnen klanten van Electrabel (onderdeel van GDF SUEZ) het recht kopen op de opgewekte stroom van een zonnepaneel. De projecten worden de komende maanden en jaren in nauw overleg met de omgeving verder uitgewerkt. De afgelopen maanden zijn gemeenten, provincie, buurtverenigingen en bedrijfsleven al bijgepraat over de doelen en ontwikkelingen van de Groene Delta van Nijmegen.
GDF SUEZ organiseert informatiebijeenkomsten over de ontwikkelingen richting de Groene Delta van Nijmegen. De geplande avond van donderdag 25 september gaat echter NIET DOOR. Op de website van GDF SUEZ (www.gdfsuez.nl) kunt u meer informatie vinden. 
Bron: Nieuwsbrief Weurt (mei 2014), gemeente Beuningen
Gerelateerd(e) bericht(en)