Meer woonwagens op Wilgenoord

De bewoners van het woonwagenkamp Wilgenoord in Beuningen krijgen zekerheid voor wat betreft de toekomst van hun kamp. Het college van B&W heeft een voorstel voor herinrichting van het plan. Daarin is opgenomen dat er geen bevriezing van het huidige aantal standplaatsen zal plaatsvinden maar juist een uitbreiding met vijf standplaatsen. Hiermee wordt gehoor gegeven aan de wensen van kinderen om op het kamp te wonen. Het totaal aantal woonwagens komt daarmee op zeventien.Deze plannen van het college staan haaks op die van het vorige college waar juist aangestuurd werd op het ontmantelen van het woonwagenkamp in de huidige vorm. Het vorige college werkte samen met de woningcoöperatie Standvast Wonen aan het vervangen van wagens door stenen woningen. Echter, na bezwaar van de bewoners is het vorige college door Raad van Staten teruggefloten. De raad vond onder andere dat onvoldoende het belang aangegeven was waarom de woonwagens door stenen woningen vervangen moesten worden. 

https://www.facebook.com/BeuningenNieuws/photos/a.410640778994400.93877.264057023652777/771614372897037/?type=1