Weurt en Winssen toch geen kunstgrasvelden

Foto:

Dinsdagavond heeft het voorstel van het College van B&W geen meerderheid gekregen in de Beuningse gemeenteraad. Het voorstel waarin beide clubs een kunstgras trainingsveld van elk € 90.000,- zouden krijgen werd alleen door BN&M ondersteund.

In augustus 2013 kreeg de gemeente het voorstel om het kunstgrasveldje dat nu op de Hutgraaf ligt, te verplaatsen naar Roda ’28. De gemeente heeft naar aanleiding daarvan een voorstel gedaan om het kunstgrasveldje naar Winssen te verplaatsen en gelijktijdig in Weurt een nieuw kunstgrasveldje aan te leggen. Het afbreken van het veld in Beuningen, en het aanleggen van de twee velden kost een kleine drie ton. Uit offerte van de Grontmij bleek echter dat het verplaatsen duurder is dan het aanleggen van een nieuwe kunstgrasveldje.  Tijdens de vorige raadsvergadering moest besloten worden over het beschikbaar stellen van dat bedrag.
Een nieuw kunstgrasveld kost € 90.000. BN&M stelde voor om 2x € 90.000,- beschikbaar te stellen en beide clubs een nieuw veld aan te laten leggen. BN&M diende daarvoor een amendement (wijziging op het voorstel) in. Dat voorstel werd niet aangenomen waardoor het college een nieuw voorstel moest voorbereiden. Dit nieuwe voorstel werd dinsdag weer in de raadsvergadering behandeld. 
Net als de vorige keer bleven de meeste partijen tegen het plan om kunstgrasvelden aan te leggen. Het oorspronkelijke plan om het bestaande kunstgrasveld te hergebruiken bleek duurder te zijn dan nieuwe velden aan te leggen. Het legitimeert daarmee niet om dan maar twee nieuwe velden aan te leggen in een tijd dat de gemeente het financieel moeilijk heeft was de teneur. 
Gerelateerd(e) bericht(en)
04-07-2014 PvdA tegen kunstgrasveldjes Weurt en Winssen