Gemeente draaide vandaag mee als vrijwilliger

Woensdag 1 oktober hebben diverse medewerkers van de Gemeente Beuningen een bezoek gebracht aan de zorginstellingen binnen de gemeente grens, dit in het kader van ‘Beuningen doet! op de Dag van de Ouderen’. 

Zorgcentrum ‘De Alde Steeg’ in Beuningen mocht bezoek ontvangen van Henriëtte Looman, werkzaam op de afdeling ruimtelijke ontwikkeling en Marieke Bakker, leerplicht ambtenaar van de gemeente. Zij hebben zich ruimschoots laten informeren door de aanwezige vrijwilligers en hebben deelgenomen aan de gesprekken tijdens het koffie uurtje en de wekelijkse denktank.
j6861izyxky1vete2ghfy9458
Dat een aandachtig gesprek met de bewoners als prettig wordt ervaren werd al snel duidelijk en ook het inschenken van een kopje koffie werd bijzonder gewaardeerd. Ook ontdekten Henriëtte en Marieke waar een activiteit zoals de ‘Denk tank’ goed voor is. Bij deze activiteit worden bijvoorbeeld de woorden van een spreekwoord in foutieve volgorde genoemd om vervolgens door de bewoners gecorrigeerd  te worden. Daarmee worden de hersenen op speelse wijze getraind. Niet voor alle deelnemers even eenvoudig maar wel heel zinvol. Vrijwilligers vervullen hier een belangrijke rol in. 
Het aanwezig zijn van de medewerkers van de gemeente vergroot het bewustzijn en kijk op de bijzondere waarde van de vele vrijwilligers die onze gemeente rijk is. Met een gezamenlijke lunch in zorgcentrum Waelwick werd de ochtend afgesloten.
ay52xwtfntqpqjhsmjs0r1url
Foto’s/tekst: Ron Budde