Gretig aftrek van gratis lunch ‘Broodje Brandweer’ over brandveiligheid

Brandweer Gelderland-Zuid besteedt dit jaar op een bijzondere wijze aandacht aan de Nationale Brandpreventieweken. Op woensdag 1 oktober van 11.00 uur tot 13.00 uur openden 33 brandweerkazernes in de regio de deuren. Thuiswonende senioren waren welkom voor een lunch, waarbij zij, onder het genot van een ‘Broodje Brandweer’, alles te horen kregen over een brandveilige woonomgeving.

In 33 kazernes werden in totaal 1.530 senioren verwacht. In Nijmegen wordt op 13 oktober zelfs nog een extra bijeenkomst georganiseerd voor 200 senioren waarvoor woensdag geen plaats meer is.  Zo’n 200 brandweerlieden waren woensdag in touw om alles in goede banen te leiden. Met ‘Broodje Brandweer’ wil de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid senioren voorlichten over wat zij zelf kunnen doen om brand te voorkomen en hoe te handelen bij brand.
Programma
De lunches in de kazernes werd gestart met een filmpje met een welkomstwoord van regionaal commandant Dennis van Zanten. Daarna volgde een presentatie waarin diverse onderwerpen aan bod kwamen zoals risico’s in huis, het veilig gebruik van (elektrische) apparaten, het belang van rookmelders, het bieden van een handelingsperspectief als er toch brand uitbreekt, een vluchtplan en het alarmnummer 1-1-2. Na de presentatie gingen medewerkers van de brandweer en senioren met elkaar in gesprek, waarbij er ruim gelegenheid was voor het stellen van vragen.
Bij ‘Broodje Brandweer’ in Post Beuningen werd de bijeenkomst, zoals op de foto’s in de fotoreeks te zien is, druk bezocht. Circa 50 senioren kwamen onder het genot van een ‘broodje brandweer’ naar de kazerne om daar voorlichting te krijgen. Ook burgemeester Carol van Eert en wethouder Hans Driessen bezochten de bijeenkomst. 
Foto’s/Tekst: Tom Hessels / Hessels Media