Enquête in Weurt t.b.v. Stichting Perspectief

Bewoners van Weurt kunnen in de week van 13 oktober t/m 17 oktober een vragenlijst in hun bus verwachten.De vragen zijn ten behoeve van een behoefteanalyse die Stichting Perspectief wilt gaan maken. Zo kan Stichting Perspectief zijn aanbod beter aansluiten bij de vraag van de bewoners uit Weurt. 

Ook kunnen bewoners van Weurt, in dezelfde week,  scholieren verwachten die een aantal korte vragen willen stellen. Deze scholieren doen deze enquêtes in het kader van de maatschappelijk stages.

HS