Gemeente heeft sluitende begroting voor komende jaren

Foto: BNG

Voor de jaren 2015 tot en met 2018 verwacht de gemeente Beuningen voor alle jaren een positief begrotingsresultaat, zo staat in de programmabegroting. ‘Een nieuwe bezuinigingsronde was noodzakelijk om dit mogelijk te maken. Uiteindelijk zijn wel alle jaren sluitend, met zelfs een verwacht overschot van € 0,9 miljoen in 2018. De gemeente heeft de komende jaren overschotten nodig om de reservepositie te verbeteren.’

Bezuinigingen
De gemeente heeft in de begroting 2010, 2012 en 2013 een structureel bedrag van € 9,5 miljoen aan bezuinigingstaakstelling opgenomen. Inmiddels is € 8,8 miljoen daarvan gerealiseerd. Bij de begroting 2015 wordt opnieuw ongeveer € 0,5 miljoen omgebogen. Dit wordt gerealiseerd door onder andere het verhogen van de toeristenbelasting en het verder bezuinigen op personeel en de organisatiekosten. Ook is de toekomstverwachting van het grondbedrijf verbeterd, waardoor het mogelijk is om een lagere bijdrage te begroten voor het wegwerken van de tekorten.
Preventief toezicht
Het tekort op het grondbedrijf kan eerder dan verwacht worden opgelost en wel in 2027. Het wegwerken van de tekorten uit de zandwinning duurt tot 2028. De provincie Gelderland plaatst de gemeente daarom ook in 2015 onder preventief toezicht. Dit betekent dat de gemeente enkel uitgaven mag verrichten nadat de provincie de begroting en de wijzigingen daarop heeft goedgekeurd. 
De gemeenteraad van Beuningen behandelt op dinsdag 4 november 2014 de programmabegroting 2015 – 2018.