Zandwinning Geertjesgolf in Winssen

Foto: publiek domein

Afgelopen week heeft de Raad van State (RvS) een tussenuitspraak gedaan aangaande het grootste op stapel staande zandwinningproject in het Land van Maas en Waal, Zandwinning Geertjesgolf te Winssen.

Op alle ingediende aanvragen zijn bezwaren ingediend en de RvS heeft nu in een tussenuitspraak de volgende vergunningen onherroepelijk verklaart:

  • Ontgrondingsvergunning
  • Natuurbeschermingsvergunning
  • Watervergunning

Voor zowel de gewijzigde bestemmingsplannen van de gemeente Druten alsook van de gemeente Beuningen dienen een aantal zaken hersteld te worden. Daarnaast is de Omgevingsvergunning is niet in orde, en ook deze zal aangepast moeten worden. De gemeenten krijgen hiervoor 16 weken de tijd van de RvS. Vooral de geluidsoverlast is volgens de RvS niet goed geregeld in dit project.

Daarnaast blijkt het enige nog niet aangekochte bedrijf in het plangebied, het Calf Research Centre Winssen (CRC) te beschikken over een revisievergunning van 2009. Deze door de gemeente Beuningen verleende vergunning blijkt juridisch sterker te zijn dan de aanvraag van de ontzanders. Twee omgevingsvergunningen (activiteit milieu) kunnen niet gelijktijdig op één locatie actief zijn volgens de RvS. De vergunning van het CRC is eerder van kracht geworden en die telt aldus de RvS. Ook hiervoor moet de gemeente binnen 16 weken met een oplossing te komen. Na een nieuwe afweging zal de RvS de definitieve uitspraak doen.

Reacties