Ruimte voor de waal in beuningen

Foto: Het Dijkmagazijn

De Beuningse uiterwaarden blijven in beweging: in het verleden zijn weilanden omgevormd tot natuurgebieden, maar omwille van de waterveiligheid staan nieuwe ingrepen op stapel. Een gids van Het Dijkmagazijn laat op zondag 9 april tijdens een excursie zien wat er is bereikt en schetst een beeld van de toekomst.

De uiterwaarden en de traag stromende Waal lijken een oase van rust. Maar schijn bedriegt. Met oude kaarten van het gebied en toekomstschetsen is te zien hoe sterk het gebied steeds verandert. Zo zijn vorig jaar de nog jonge wilgenbossen flink uitgedund. Maar de bomen herstellen zich wonderlijk snel. Door goed te kijken is nog te zien waar er gekapt is en welk doel men nastreeft.

Onderweg zal men met een beetje geluk een kudde koniks of rode geuzen ontmoeten. De kuddes grazen in het natuurgebied om het een open structuur te geven. Dat is onder meer van belang voor de doorstroming van water als dat hoog staat. Maar dat is niet voldoende. Naast de begrazing en de kap van bomen staan ook mee stromende nevengeulen op het verlanglijstje van waterbeheerders. Hoe en waar die geprojecteerd zijn wordt zondag getoond.
Mogelijk gemaakt met dank aan Waalweelde.

Tip: trek stevig schoeisel aan.

Excursie Ruimte voor de Waal, zondag 9 april, 14.00-15.30 uur. Startplaats Het Dijkmagazijn, Dijk 41 (hoek Waardhuizenstraat) Beuningen. Deelname gratis. Reserveren kan via [email protected] of tel 024-6777000.

Reacties