Weer meer inkomen naar huur

Foto: publiek domein

Een huurder van een corporatiewoning (sociale woningbouw) is gemiddeld een derde van zijn inkomen kwijt aan woonlasten (huur, energie en lokale belastingen). Huurders zijn ten opzichte van 2014 een groter deel van hun inkomen kwijt aan de huur. Steeds meer huurders hebben moeite die op te hoesten. Dat blijkt uit de vrijdag verschenen Lokale Monitor Wonen, van de Woonbond.

Dat een huurder meer kwijt is, komt door een daling van het netto besteedbaar inkomen en een stijging van de huurprijs. Verhoudingsgewijs geven huishoudens in particuliere huurhuizen een groter deel van hun inkomen uit aan huur- en woonlasten dan huishoudens in een corporatiewoning. In 2015 bedroegen de gemiddelde netto woonlasten in de corporatiesector 580 euro, en in de particuliere 815 euro.

De cijfers zijn over 2015. Het duurt altijd even voor de vele informatie op de juiste manier is verwerkt, zegt de Woonbond.

Bron: Nieuws.nl

Reacties